(placeholder)PRIVACYBELEID WAECH Adviesbureau

Uw privacy is belangrijk voor ons bij WAECH Adviesbureau. We gebruikenuw persoonsgegevens uitsluitend om onze producten en diensten aan u te leveren en te factureren en om u te informeren over onze producten en diensten, voor zover u hiertoe toestemming hebt verleend. We hechten veel waarde aan de bescherming, vertrouwelijkheid en integriteit van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens wij verzamelen wanneer u van onze producten en diensten gebruikmaakt, waarom we deze gegevens nodig hebben en hoe we deze gebruiken.


Privacybeleid

WAECH Adviesbureau privacy verklaring

versie 18.1 - 22-05-2018


Wij respecteren de privacy van bezoekers van de website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.


WAECH Adviesbureau bewaart persoonlijke gegevens in functie van eigen communicatie en administratie. Hieronder kunt u lezen hoe deze persoonsgegevens verzameld, bewaard en beschermd worden.


Dit is de website van WAECH Adviesbureau.nl


Ons kantooradres is:

Dwarsweg 40 E

3181 HG ROZENBURG


Ons Correspondentie en vestigingsadres is:

Welleweg 4

3232 AW BRIELLE


Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Rotterdam onder nummer 576.071.17


Ons B.T.W.-nummer is NL002106513B09


Inleiding

WAECH Adviesbureau verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. In dit privacy statement (verder te noemen: “Privacy Verklaring”) zijn de overwegingen hieromtrent vastgelegd.


Privacyverklaring

Wij respecteren uw privacy als u onze website bezoekt en dragen zorg dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. Dit gebeurt volledig in overeenstemming met de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Zie: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/algemene-informatie-avg

WAECH Adviesbureau verwerkt de Persoonsgegevens in overeenstemming met de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van Persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Telecommunicatiewetgeving.


Gegevensgebruik

De gegevens die wij ontvangen, worden slechts gebruikt voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden als vertrouwelijk beschouwd en niet aan derden verstrekt, tenzij wij wettelijk hiertoe worden verplicht. Deze gegevens zijn in veelal standaard mits dit expliciet wordt aangegeven door ons. Dit zijn o.a.


-Naam

-Bedrijfsnaam

-Factuuradres

-Bezoekadres

-e-mail

-Telefoon


Waar worden jouw persoonsgegevens verwerkt?

Voor hosting (Yourhosting) en onderhoud worden uw en de door u opgegeven persoonsgegevens in de Europese Unie opgeslagen. Uw persoonsgegevens voor administratieve doeleinden worden hoofdzakelijk en alleen verwerkt door WAECH Adviesbureau in Nederland en bevinden zich offline.Surfgedrag en statistieken

Op onze website worden geen algemene bezoekersgegevens bijgehouden. Wij registeren niet het IP adres van je computer, eventueel gebruikersnaam en tijdstip van bezoek. Deze gegevens gebruiken wij dan ook generlei voor het analyseren van surfgedrag en eventueel verbeteren van onze website.


Toepasselijkheid

Dit Privacy Statement is van toepassing op de verwerking van data verkregen vanuit bezoek aan en gebruik van de websites van WAECH Adviesbureau en de door contactaanvragen en nieuwsbriefabonnees verstrekte persoonlijke informatie (hierna: Persoonsgegevens).


Nieuwsbrief

Wij maken geen gebruik van nieuwsbrieven welke door derden (online) worden gegenereerd.


Verwerking Persoonsgegevens

WAECH Adviesbureau behandelt Persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig. WAECH Adviesbureau verzamelt alleen Persoonsgegevens bij het opnemen van contact via de website. Deze gegevens worden verwerkt ten behoeve van onze administratie. De gegevens worden  alleen gebruikt om betrokkenen op de hoogte te stellen van de door u gevraagde info, dienstverlening en activiteiten. Indien u geen prijs meer stelt op deze informatie, kunt u zich hiervoor te allen tijde afmelden door een e-mail te sturen naar info@waech.nl.

WAECH Adviesbureau verstrekt geen persoonsgegevens aan derden.


Cookies,

De website www.waech.nl maakt geen gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Deze cookies worden gebruikt om een websites beter te laten functioneren en het web bezoek te monitoren, zodat men na kan gaan hoeveel mensen de website in een bepaalde periode hebben bezocht.


Beveiliging

WAECH Adviesbureau heeft zorgvuldige en passende maatregelen genomen om de systemen te beveiligen. Dit om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot de persoonlijke informatie of dat de persoonlijke informatie verloren gaat.


Bewaren van gegevens

Wij bewaren de persoonsgegevens zo lang als nodig is om de dienst te verrichten die u hebt aangevraagd, mits er geen andersluidende wettelijke bepalingen bestaan, zoals bijvoorbeeld in geval van verplichte bewaringstermijnen krachtens handels- of fiscale voorschriften.


Vragen

Heeft u vragen of opmerkingen over het privacybeleid van WAECH Adviesbureau, dan kunt u deze richten aan tel: 0181-840149 of per e-mail: info@waech.nl.


Inzage en correctie van gegevens

Als relatie van ons kunt u een verzoek indienen om persoonlijke gegevens in te zien. Indien deze gegevens niet juist zijn, kunt u een verzoek indienen deze gegevens te wijzigen. Je kunt je verzoek per e-mail richten aan ons: zie de contact pagina voor nadere gegevens.


Wijziging van Privacy Verklaring

WAECH Adviesbureau behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy Verklaring. WAECH Adviesbureau adviseert u regelmatig de Privacy Verklaring te bekijken of er veranderingen zijn doorgevoerd.